Centrum vzdělávání s.r.o.

DOMŮnavigate_nextVzdělávací programynavigate_nextÚčetní a daňové aktuality pro školy a školská zařízení
Účetní a daňové aktuality pro školy a školská zařízení
Termín:
28. 11. 2024 - 9:00 - 14:00
Uzávěrka přihlášek:
21. 11. 2024
Počet hodin:
6
Kapacita:
Volná místa
Místo:
Hotel Grand, Československé armády 295, Hradec Králové
Cena:
2 000 Kč
Garant akce:
Mgr. Bc. Marcela Nováková
phone606 787 373
Cílová skupina
Účetní a další ekonomičtí pracovníci škol a školských zařízení, další zájemci
Popis

1. Daňové a účetní aktuality k sestavení účetní závěrky.

2. Přípravné práce pro sestavení účetní závěrky:

- Inventarizace - inventarizační plán, proškolení komisí, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizačních rozdílů, inventarizační zpráva, upozornění na vybrané chyby při inventarizacích;

- Časové rozlišení a dohadné položky - jejich stanovení, zaúčtování, možnosti výjimek z časového rozlišení;

- Zúčtování transferů od zřizovatele, ze zdrojů EU a ostatních - vybrané příklady;

- Ověření správnosti fondů - pohyby a zůstatky;

- Kontrolní postupy pro ověření správnosti účetní závěrky;

- Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost;

- Daňové povinnosti - upozornění na daň z příjmů a DPH.

3. Připravované změny v oblasti účetnictví a daní vztahující se k příspěvkovým organizacím.

O lektorovi
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
Velmi oblíbená lektorka, zkušená auditorka a daňová poradkyně s výbornou znalostí oblasti účetnictví a daní škol a školských zařízení.
Doplňující informace

Účastnický poplatek zahrnuje coffeebreak v průběhu semináře.

Pro účastníky semináře Hotel Grand nabízí možnost před seminářem posnídat (snídaně formou švédského stolu v ceně cca 200 Kč) či možnost ubytování se 7% slevou.