Centrum vzdělávání s.r.o.
DOMŮnavigate_nextKdo jsme

Kdo jsme

Jsme společnost, akreditovaná MŠMT, jejímž hlavním cílem je poskytování kvalitní edukační podpory pro odborný a osobní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol a školských zařízení. Vycházíme ze zkušeností z více než 22leté praxe v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů a dalších nepedagogických pracovníků ve školství i mimo něj a stavíme na zkušených lektorech, prakticích a mistrech ve svém oboru, z nichž většina je úzce spojena se školskou praxí a disponuje dlouholetými lektorskými zkušenostmi.

Mimo výše uvedené cílové skupiny jsme kompetentní poskytovat vzdělávání i dalším cílovým skupinám – dětem, žákům, studentům, rodičům, firmám, nepedagogické veřejnosti.

Nestavíme vzdušné zámky, ale prioritou u každého nabízeného programu je:

 • vhodně vybrané téma, které je v době realizace vzdělávacího programu právě aktuální, či je nadčasové
 • pečlivě vybraný lektor, který je odborníkem na dané téma a jeho praktické zkušenosti odpovídají potřebám cílové skupiny
 • co nejpraktičtěji pojatý vzdělávací obsah programu, napomáhající k následné aplikaci v další praxi účastníků
 • kvalitní příprava programu i organizační servis pro klienty i lektora
 • přátelská a nekonfrontační atmosféra, v níž žádná otázka není považována za nevhodnou

Kdo jsme
Co děláme

Co nabízíme

 • Otevřené vzdělávací programy
  • pro pedagogickou veřejnost
  • pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení
  • pro nepedagogickou veřejnost

 • Vzdělávací programy na zakázku
  • pro uzavřené skupiny pedagogů i dalších pracovníků konkrétní školy či školského zařízení
  • pro uzavřené skupiny rodičů dětí, žáků a studentů konkrétní školy či školského zařízení
  • pro uzavřené skupiny dětí, žáků a studentů konkrétní školy či školského zařízení
  • pro další zájemce – neziskové organizace, úřady, firmy…