Centrum vzdělávání s.r.o.
DOMŮnavigate_nextProgramy pro firmy

Programy pro firmy

Rádi pro vás připravíme vzdělávací program na zakázku v oblasti rozvoje soft skills (vzdělávaní v rámci jiných oblastí není nemožné, ale omezené) tak, aby byl přizpůsoben vašim potřebám a požadavkům. K tomu však potřebujeme, abyste si ujasnili a sdělili nám:

 • Téma/zaměření vzdělávacího programu
 • Cílovou skupinu, tj. pro kterou/é skupinu/y účastníků má být připraven + kolik účastníků předpokládáte
 • Cíl vzdělávacího programu, tj. k čemu má posloužit, čeho má být dosaženo
 • Předpokládaný rozsah vzdělávacího programu
 • Předpokládaný termín a čas realizace vzdělávacího programu
 • Předpokládané místo konání
 • Váš rozpočet na realizaci vzdělávacího programu, včetně maximální možné výše ceny
 • Případné další specifické podmínky pro realizaci vzdělávacího programu

Výše uvedené informace jsou pro nás nezbytné pro výběr vhodného lektora, přípravu obsahové náplně vzdělávacího programu a kalkulaci smluvní ceny.

Firmy

Abychom vám mohli co nejlépe vyhovět, je třeba mít na paměti:

 • Zakázku na vzdělávací program je potřeba zadat s dostatečným předstihem, jelikož u velké části žádaných lektorů je potřeba blokovat termín rok dopředu, u některých i několik let dopředu
 • Proces vyřízení akreditace programu na MŠMT (pokud je zadavatelem akreditace programu požadována) trvá průměrně cca 6 měsíců
 • Kvalita zadání zakázky ovlivňuje její výsledek

V případě zájmu o realizaci vzdělávacího programu na zakázku vyplňte formulář Žádosti o vzdělávací program na zakázku níže.

Žádost o vzdělávací program na zakázku

Údaje organizaci
Údaje o objednateli
Údaje o programu